Reumapoliklinikalla hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi

8.10.2021

OYS:n reumatautien poliklinikka on monelle tuttu paikka. Avohoitotalon yläkerrassa sijaitsevalla poliklinikalla hoidetaan monenlaisia reumasairauksia. Siellä työskentelee päivittäin 4-5 reumalääkärin vastaanottoa. Millainen paikka se on ja kuinka se toimii? Otimme siitä selvää.

Millaisia sairauksia OYS:n reumatautien poliklinikalla hoidetaan?

Reumapoliklinikalla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia, pääasiassa tulehduksellisia nivel- ja sidekudossairauksia. Hoidossa noudatetaan kansallisia käypä hoito -suosituksia ja perusterveydenhuollon kanssa sovittua hoidon porrastusta.

Poliklinikalla työskentelee reumalääkäreitä, sairaanhoitajia, reumakuntoutusohjaaja, sekä osastosihteereitä. Sairaanhoitajan työhön sisältyy itsenäinen hoitajavastaanotto ja puhelinpalvelut potilaille soittoajalla. Poliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana, päivystystoimintaa ei ole.

Reumasairauksien hoidossa korostuu moniammatillisuus. Poliklinikan välittömässä läheisyydessä toimivat fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti ja reumasairauksiin perehtynyt sosiaalityöntekijä.

Reumayksikkö järjestää myös eri reumasairauksia sairastaville potilaille moniammatillisesti toteutettavia ensitietopäiviä.

Kuinka lähetteen poliklinikalle saa? Ja keneltä?

Potilaat saavat lähetteen reumapoliklinikalle kansallisesti sovittujen hoitoonpääsykriteerien mukaisesti perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, yksityislääkäreiltä, sairaalan sisäisinä lähetteinä tai muista sairaalaloista. Hoitolinjoissa noudatetaan perusterveydenhuollon kanssa sovittua hoidon porrastusta.

Lähetteen syy voi olla esimerkiksi epäily tuoreesta tulehduksellisesta nivelsairaudesta tai aiemmin todetun reumasairauden aktivoituminen.

Miten hoitoprosessi etenee, kun potilas saapuu polille?

Ajanvarauksesta ja mahdollisista edeltävistä tutkimuksista lähetetään potilaalle kirje. Edeltävästi otetaan usein laboratoriokokeita ja niihin potilas varaa itse ajan terveyskeskuksen laboratoriosta.

Reumapoliklinikan ja reumaortopedisen poliklinikan osastosihteerillä on soittoaika ajanvarauksiin, lausuntoihin, todistuksiin ja laskutukseen liittyvissä asioissa. Ajantasaiset yhteystiedot ovat www.ppshp.fi reumapoliklinikat otsakkeen alla.

Vastaanottopäivänä lääkäri kutsuu potilaan vastaanotolleen. Lääkärin vastaanoton jälkeen potilas käy tarvittaessa sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja antaa ohjausta lääkehoitoon ja sairauden hoitoon liittyen. Lääkärin ohjeen mukaisesti varataan tarvittaessa aika fysioterapeutille, toimintaterapeutille, jalkaterapeutille tai sosiaalityöntekijälle. Tutkimus- ja kontrolliajat lähetetään myöhemmin postitse kotiin.

Hoidetaanko poliklinikalla myös lapsia ja nuoria?

Reumapoliklinikalla hoidetaan vain aikuisia. Lasten ja nuorten hoito on keskitetty lastenklinikan reumapoliklinikalle. Nuorten siirtyminen aikuispuolen reumapoliklinikan hoitoon toteutetaan yksilöllisesti.

Mitä reumaortopedian klinikalla tehdään?

Se on aikuisten potilaiden lähete- ja jälkitarkastuspoliklinikka. Potilaat tulevat lähetteellä tai konsultaationa OYS:n koko erityisvastuualueelta. Reumaortopedian poliklinikalla ei tehdä leikkauksia, mutta ne koordinoidaan poliklinikalta.

Leikkauspäätöksen jälkeen sairaanhoitaja toteuttaa leikkaushoidon suunnittelun ortopedin ohjeiden mukaan. Tähän suunnitteluun sisältyy esimerkiksi leikkaushaastattelu, fysioterapeutin tapaamisen järjestäminen ja leikkaushoidon suunnittelun sairaanhoitajien informointi. Tarvittaessa konsultoidaan anestesialääkäriä ja kardiologia.

Milloin ja minkälaisissa tilanteissa OYS:n reumahoitajaan voi olla yhteydessä?

Reumasairauksien hoitoketjussa terveyskeskusten reumavastuuhoitajat vastaavat reumalääkkeiden seurantaverikokeisiin liittyvistä asioista. Heihin otetaan ensisijaisesti yhteys, jos on tarvetta esimerkiksi jatko-ohjaukseen tai jos hoidossa ilmenee ongelmia. Terveyskeskuksessa toteutetaan myös tarvittavat nivelten paikallishoidot ja lääkärin on mahdollista konsultoida tarvittaessa OYS:n reumalääkäriä hoitoon liittyvissä asioissa.

Reumapoliklinikan sairaanhoitajaan kannattaa ottaa yhteys esimerkiksi silloin kun reumalääkitys on tehnyt haittavaikutuksia ja miettii voiko lääkitystä jatkaa. Tai esimerkiksi silloin, jos reumasairaus on aktivoitunut lääkehoidosta huolimatta ja kokee, että on tarpeen aikaistaa kontrolliaikaa.

Nivelreumapotilaat, jotka on liitetty nivelreuman digihoitopolulle, voivat ottaa yhteyden sairaanhoitajaan digihoitopolun kautta. Sairaanhoitaja vastaa viesteihin noin 3 vuorokauden sisällä.

Reumapoliklinikan- ja reumaortopedianpoliklinikan sairaanhoitajan tavoittaa puhelinajalla. Suonensisäisesti biologista lääkettä saaville on oma puhelinaika. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät www.ppshp.fi sivuilta.


Lämmin kiitos OYS:n reumapoliklinikalle haastattelusta.


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *