Sosiaaliturvan suunnistuskartta

18.6.2021

Mitä apua ja tukea sosiaaliturvamme tarjoaa, kun sitä tarvitsee? Miltä tahoilta sitä voi saada? Vastauksia niihin kysymyksiin löytyy Reumaliiton verkkosivuilta, joille on koottu sosiaaliturvan suunnistuskartta. Siitä löytyvät kaikki julkiset tahot, joista pitkäaikaissairas voi hakea etuuksia, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloudellista tukea. 

Kun sairaus alkaa vaikuttaa työkykyyn, apua voi pyytää työterveyshuollosta. Työelämän ulkopuolella olevien palveluista vastaa kunnan terveydenhuolto. Tukea työhön liittyen voit saada myös työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä. Apua voi löytyä myös TE-toimistosta tai ammattiliitostasi.

Osatyökykyisille tukea tarjoavat Tietyoelamaan.fi ja työkykykoordinaattorit, jotka toimivat mm. työpaikoilla, TE-toimistoissa ja työterveyshuollon palveluksessa, auttavat pitkäaikaissairaita.

Jos on tarvetta saada tukia ja palveluja, kunnan sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat voivat auttaa niiden hakemisessa. Neuvoja voi saada myös sosiaaliasiamieheltä, jonka työnkuvaan kuuluu myös sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien edistäminen. Vammaisasiamiehen tehtävä on edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina kaupunkilaisina.

Terveydenhoito ja muu tuki

Kelasta voi hakea toimeentulotukea mm. lääkkeisiin, terveydenhuollon kustannuksiin, lapsen harrastuksiin ja yleisemminkin toimeentuloon. Vammaiset ja yli 65-vuotiaat voivat saada apua kodin korjauksiin. Seurakunnilta voi saada apua esimerkiksi diakoniatyön ja taloudellisen avun muodossa, ja apua ja neuvoja velkaantumisongelmaan saa Takuu-säätiöltä sekä kuntien oikeusaputoimistoista. Tukilinja puolestaan tarjoaa apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa varten, koululaiset ja opiskelijat voivat saada sitä esim. tietokoneen hankintaan.

Nykyään jokainen voi valita oman terveysasemansa. Jos ei ole siihen tyytyväinen, sen voi vaihtaa. Jos on toiveita erikoissairaanhoidon hoitopaikan suhteen, siitä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Se valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Joskus on mahdollista valita myös hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Asiaa kannattaa kysyä, jos on toiveita sen suhteen.

Reumaliiton tuki

Joskus tulee vastaan myös joitakin yksittäisiä ja kertaluonteisia tilanteita, joissa reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavalla on perusteltu tarve hakea avustusta. Jos mikään muut taho ei voi auttaa, voi hakea Reumaliiton hallinnoimien rahastojen avustuksia. Rahastoryhmä käsittelee avustushakemukset pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Niistä enemmän täällä.

Reumaliitolle voi lähettää myös kysymyksiä sosiaaliturvaan liittyen osoitteeseen palveluneuvonta(at)reumaliitto.fi. Puhelimitse neuvontaa sosiaaliturvaan liittyen voi saada numerosta 044 7680 448 tortaisin kello 10-11.30, jolloin langan päässä on sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Miranna Seppälä, joka voi ohjata palvelujen hakemisessa eteenpäin.

Eikä siinä vielä läheskään kaikki. Sosiaaliurvan suunnistuskarttaan kannattaa ehdottomasti tutustua. Apua tukiviidakossa navigoimiseen tarjoavat myös mm. kansalaisneuvonta, sosiaaliturvaopas ja suomi.fi.


 Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *