Vertaistukea

Vertaistukea

Vertaistuki on merkittävää. Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee. Vertaistuki on toisten auttamiseen ja tukemiseen tähtäävää toimintaa, jossa korostuu keskinäinen auttaminen, tuki ja kokemusten jakaminen. Kun tietää, ettei sairaudesta huolimatta ole tilanteessaan yksin, on helpompi sietää hankalampiakin päiviä.

Vertaistukija on kokenut usein samoja asioita kuin sinä. Se on mahdollisuus jakaa kokemuksia, kertomista ja kuuntelemista. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä. Vertaistuki auttaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia ja heidän perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistuki täydentää terveydenhuollon sekä läheisten ja ystävien antamaa tukea.

Vertaistukija on kokenut elämässään samoja asioita kuin tuettava. Vertaistuki on tasaveroista ja luottamuksellista kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat tuen antajia ja saajia.

Se on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista.

Uuden Oulun Reumayhdistyksen vertaistukijat:

Nivelreuma, tulehdukselliset reumasairaudet

Johanna Nummela 044 269 6064, johanna.nummela(a)gmail.com

Lapset ja nuoret

Henna Nieminen 040 081 2834

Katja Laakkonen 050 486 8296

EDS (Ehlers-Danlosin oireyhtymä)

Tove Erholtz 050 387 1376

MCTD, sekamuotoinen sidekudosreuma

Miia Vehviläinen 040 932 9287

Harvinaiset reumasairaudet, MCTD

Anna Poropudas 0440 557 917, anna.poropudas(a)gmail.com