Vertaistukea

Vertaistukea & kokemusasiantuntijuutta

Vertaistuki on merkittävää. Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee. Vertaistuki on toisten auttamiseen ja tukemiseen tähtäävää toimintaa, jossa korostuu keskinäinen auttaminen, tuki ja kokemusten jakaminen. Kun tietää, ettei sairaudesta huolimatta ole tilanteessaan yksin, on helpompi sietää hankalampiakin päiviä. Meidän kaikki vertaistukijamme ja kokemusasiantuntijamme ovat koulutettuja.

Vertaistukija on kokenut usein samoja asioita kuin sinä. Hänen kanssaan on mahdollista jakaa kokemuksia, se on kertomista ja kuuntelemista. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä. Vertaistuki auttaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia ja heidän perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistuki täydentää terveydenhuollon sekä läheisten ja ystävien antamaa tukea.

Vertaistukija on kokenut elämässään samoja asioita kuin tuettava. Vertaistuki on tasaveroista ja luottamuksellista kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat tuen antajia ja saajia.

Se on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista.

Uuden Oulun Reumayhdistyksen vertaistukijat:

Nivelreuma, tulehdukselliset reumasairaudet

Anna-Maija Paavola 040 737 6199, anna-maija.paavola(a)outlook.com

Hanna Leinonen 040 760 0269 ha.leinonen(a)gmail.com

Johanna Nummela 044 269 6064 johanna.nummela(a)gmail.com

Lapset ja nuoret

Henna Nieminen 040 081 2834

Katja Laakkonen 050 486 8296

MCTD, sekamuotoinen sidekudosreuma

Miia Vehviläinen 040 932 9287

Harvinaiset reumasairaudet, MCTD

Anna Poropudas 0440 557 917, anna.poropudas(a)gmail.com

Fibromyalgia

Tellervo Tukeva 050 360 3334, tellervo.tukeva(a)dnainternet.net

Uuden Oulun Reumayhdistyksen kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta ja sitä kautta on syntynyt kokemustietoa. He tietävät, mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.

Kokemusasiantuntija

Hanna Leinonen 040 760 0269 ha.leinonen(a)gmail.com